Tryckimpregnering made in Borgunda

12 april, 2017

Det är stora kvalitetsskillnader på tryckimpregnering av trallvirke som säljs på marknaden. Borgunda Bygghandel tryckimpregnerar allt virke enligt de krav som gäller för den högsta kvalitetsklassen och använder det ledande träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 som gång efter annan utsetts till ”bäst-i-test”.

Sedan 1950-talet har Borgunda Bygghandel egen produktion av tryckimpregnerat virke och är också medlem i NTR, Nordiska Träskyddsrådets kvalitetssystem.

NTR har bland annat utarbetat ett system med olika impregneringsklasser beroende på hur det tryckimpregnerade virket ska användas.

De högsta kraven gäller dock endast för virke som är i permanent kontakt med mark eller sötvatten samt i konstruktioner med höga krav på personsäkerhet. Virke som används i mindre tuffa miljöer har inte riktigt lika höga krav. Trots det tryckimpregnerar Borgunda Bygghandel allt sitt virke enligt den högsta träskyddsklassen – NTR/A – oavsett dimension eller användningsområde.

”TRYGGT FÖR ANVÄNDAREN”

– Det är givetvis en trygghet för användaren att veta att virket uppfyller de absolut högsta kvalitetskraven. Ändå är det endast ett fåtal impregneringsanläggningar som går så långt i sitt kvalitetsarbete som Borgunda Bygghandel, delvis på grund av kostnadsskäl. För klass A krävs dubbelt så hög koncentration impregneringsmedel som för klass AB, säger Stephan Breyne, försäljningschef för Norden och Storbritannien på den tyska kemikoncernen BASF.

I BASF ingår sedan  även BASF Wolman GmbH, som är marknadsledande i Europa på impregneringsmedel för virke. Företaget har gamla anor och redan 1907 fick doktor Wolman, tysk ingenjör och forskare, sitt första patent på ett preparat som motverkade röta.

Wolmanit, som allt sedan dess använts som varumärke för impregneringsmedlet, blev en stor framgång och wolManiserat trä används fortfarande som ett kvalitetsbegrepp inom branschen. Wolman har i dag sin produktionsanläggning i Sinzheim utanför Baden-Baden i södra Tyskland och sysselsätter ett 140-tal anställda, varav en  fjärdedel arbetar med forskning och utveckling.

– FoU är högt prioriterat inom Wolman, som har ett flertal patent inom området, säger Stephan Breyne.

Wolmanit CX- är en väl beprövad produkt som lanserades  och som används av många impregneringsanläggningar, däribland Borgunda Bygghandel.

– De nordiska länderna har helt klart högst kvalitet på tryckimpregnerat virke, mycket beroende på det klassificeringssystem och de kvalitetsnormer som utarbetats av NTR, förklarar Stephan Breyne.

TRYCKIMPREGNERING MED TREDJEPARTSCERTIFIERING

Medlemskapet i NTR ställer bland annat krav på tredjepartscertifiering av de olika anläggningarna. För Borgunda Bygghandel innebär det att revisorer från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ett par gånger om året kommer på besök för att granska att företaget uppfyller kraven, inte minst att den egna internkontrollen är i sin ordning.

– Det är en mycket noggrann kvalitetskontroll som saknar motsvarighet i övriga Europa och är en garanti för att virket håller högsta kvalitet, säger Stephan Breyne.

Wolmanit CX- har genom åren också visat sig överlägset andra impregneringsmedel.

Flera gånger har det utsetts till ”bäst-i-test” tack vare sin höga splintinträngning och långtidsverkan. Splint är den yttre porösa delen av trädstammen, som saknar det naturliga rötskydd som finns längre in i kärnveden.

Balder på Liseberg med trallvirke som gått genom tryckimpregnering från Wolmanit– Hemligheten är den speciella molekyl som Wolman utvecklat i sitt laboratorium. Många av de konkurrerande medlen har inte samma uppbyggnad och ger heller inte samma långtidsverkan som Wolmanit CX-, säger Stephan Breyne.

Den bevisat goda effekten har gjort att medlet i dag används i konstruktioner där det ställs särskilt höga krav på kvalitet och säkerhet. Ett exempel är berg- och dalbanan Balder på Liseberg i Göteborg som är byggd helt i trä som är tryckimpregnerat med Wolmanit CX-.

SKONSAMT MOT MILJÖN

Men impregneringsmedlet från Wolman ger inte bara ett effektivt skydd mot röta, utan är även skonsamt mot miljön. Tidigare användes preparat med krom, koppar och arsenik, så kallad CCA. Men numera är det endast tillåtet med medel som är baserade på koppar, enligt e EU-beslut.

– Tester visar att Wolmanit CX- faktiskt ger ett ännu bättre träskydd än de gamla preparaten samtidigt som det uppfyller höga krav på miljöanpassning, förklarar Stephan Breyne.

 

MEDLEM I NORDISKA TRÄSKYDDSRÅDET

Borgunda Bygghandel är medlem i Nordiska Träskyddsrådet (NTR) och kan därmed ge 20 års garanti på allt tryckimpregnerat virke. Om virket mot förmodan skulle angripas av röta får kunden nytt virke.

 

ÖKAD PRODUKTION OCH EXPORT

Det . finns ett 60-tal anläggningar runt om i Sverige som producerar tryckimpregnerat virke. Under de senaste år har produktionen ökat – under 2014 med nästan 20 procent.

Huvuddelen är sågat och hyvlat virke som bland annat används som trallvirke. Sverige är också välkänt utomlands för sin höga kvalitet på tryckimpregnerat virke och en stor del går på export.
Under 2014 ökade exporten med drygt 20 procent.

 

LÅNGTIDSVERKANDE TRÄSKYDD

Tryckimpregnering används sedan många år tillbaka för att skydda virke mot svamp- och insektsangrepp. Impregneringen utförs i ett tryckkärl, så kallad vakuumtub, under högt tryck. När luften sugits ur fylls tuben med impregneringsvätska som tränger in i de lufttomma cellerna ända in till kärnveden och ger därmed ett långtidsverkande träskydd.

Läs mer om Trallvirke på trallvirke.se

Posted in Trallskruv, TrallvirkeTaggar:
Write a comment

Kontakta oss