Ekonomifrågor

Här hittar du information gällande frågor kring faktura. Det går även att ringa eller mejla vår Administrationsavdelning om du har ytterligare frågor och funderingar.

Kontakta oss
Tel: 0500-44 54 80, knappval 4.
Mail: [email protected]

Fakturabetalning
Vid betalning av fakturor använder du bankgiro 220-8304

Pappersfaktura
Vi skickar klassiska papperfakturor mot en administrationsavgift/fakturaavgift ( välj mailfaktura för att slippa avgiften ). Samtliga fakturor är märkta med en QR kod för att enkelt kunna scanna in i bankappen för att slippa ange OCR, summa eller bankgiro manuellt.

Samlingsfaktura
Vi vet att ökad administration ökar dina kostnader. Vi vill hjälpa dig att hålla nere dina kostnader. Genom bra samarbete skapas lönsamma affärer för oss båda. Samlingsfaktura är en tjänst just för att undvika onödig administration för dig.

Vi specificerar varje objekt/projekt på fakturan så du lätt kan följa dina materialkostnader per projekt vilket underlättar vid vidarefakturering. 

Är du intresserad av samlingsfaktura så skickar du ett mail till [email protected]

Elektroniska fakturor EDI / SVE
En stor rationaliseringsvinst uppstår i och med att Borgunda Bygghandel tagit i bruk elektroniska fakturor, EDI-fakturor.

Detta innebär att fakturan skickas direkt från vårt affärssystem, där den behandlas och därefter skickas vidare till kundens affärssystem elektroniskt.

Är ni intresserade av att ta emot EDI-fakturor kontakta [email protected]

PDF Mejlfakturor
Vill du få faktura på mail behöver du göra ett aktivt val och kontakta vår ekonomiavdelning på [email protected] eller ringa 0500 – 44 54 80.

Betalningspåminnelse
Om fakturan inte blivit betald efter det att förfallodatumet har passerat skickas en betalningspåminnelse ut till dig. Har du betalat din faktura i samband med att påminnelsen skickades ut ber vi dig bortse från den. Försök att betala fakturan så fort som möjligt för att undvika att ärendet skickas vidare till inkasso.

Anser du att något är felaktigt med fakturan vi skickat ut till dig? Vänligen kontakta din säljare eller [email protected] omgående för att reda ut oklarheter.

Kreditfaktura
När du använder dig av erhållen kreditfaktura vid betalning så anger du kreditfakturans samt fakturanr/OCR nummer. 

Kreditupplysning
Enligt vår kreditpolicy gör vi en kreditupplysning när vi ingår kreditavtal med dig som kund. I samband med vår förfrågan till kreditupplysningsföretaget kommer du som privatkund/enskild firma att få kreditupplysningskopia hemskickad till dig.

Kontakta oss