Tätskikten ger energisnåla hus

Home / Höst / Tätskikten ger energisnåla hus
Tätskikten ger energisnåla hus
T-Emballages produkter ger energisnåla hus

Det ställs allt högre krav på att våra hus är energisnåla. Senast år 2020 måste alla nyproducerade hus uppfylla passivhusstandard enligt ett EU-beslut.

-Tätskikten i golv, väggar och tak har en avgörande betydelse för energieffektiviteten, säger Christer Edholm, försäljningschef på T-Emballage i Vetlanda, som är ett av de ledande företagen i branschen.

T-Emballage har de senaste åren satsat stora resurser på att utveckla produkter och system för energisnåla hus.

-Ett energisnålt hus är ett tätt hus. Men ju tätare hus, desto större betydelse av ventilation. Ett bra klimatskal kräver också att luftväxlingen är tillräckligt effektiv för att undvika till exempel fukt- och mögelproblem, säger Marcus Ahlstedt, marknadschef på T-Emballage.

T-Emballage grundades 1975 av Kurt Thuresson och har lång erfarenhet av produkter för skydd och tätning. Den ursprungliga affärsidén var att leverera förpackningar och emballage till de småländska industri- och sågverksföretagen.

Förpackningar och emballage är fortfarande ett stort produktområde, men har på senare år i allt större utsträckning kompletterats med olika byggprodukter för täckning och skydd. I sortimentet ingår till exempel takpapp och shingel, fiberduk och byggfolie för vägg, underlagspapp för golv och olika produkter för skydd av husgrunder.

Hela systemlösningar

-Vår ambition är att kunna erbjuda hela systemlösningar för att åstadkomma lufttäta, energisnåla och fuktsäkra byggnader, säger Marcus Ahlstedt.
T-Emballage har ingen egen produktion, utan lägger ut all tillverkning på utvalda leverantörer runt om i världen. Flera av produkterna är dock egenutvecklade och säljs under egna varumärken, som till exempel underlagstäckningen T-Tak EVO, luft- och ångspärren T-Tät, vindskyddet T-Vind Super och fuktskyddsmattan för källargrund T-Spärr.

För produktutvecklingen svarar företagets byggtekniska avdelning och sortimentsråd, som består av representanter för olika produktgrupper.

-Men vi har också ett nära samarbete med leverantörer och kunder för att fånga upp nya krav och synpunkter på produktförbättringar, förklarar Marcus Ahlstedt.

En av de unika produkter som T-Emballage tagit fram är T-Flex, som är en tejp för både inom- och utomhusbruk med en uv-beständighet på upp till sex månader. Det gör att snickarna har gott om tid på sig att till exempel sätta panel, utan att kvaliteten på tejpen försämras.

-Tejpning är en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma ett tätt hus. Det räcker inte att väggen är försedd med ett vindskydd på utsidan och en ångspärr på insidan. Alla skarvar och genomföringar måste också vara noggrant tejpade, betonar Christer Edholm.

Klarar minst 50 år

T-Emballages samtliga premiumprodukter är P-märkta. P-märkningen utfärdas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är en garanti för att produkten uppfyller svensk bygglagstiftning, främst Boverkets byggregler, men även en rad andra och högre kvalitetskrav.

-Det finns en missuppfattning om att P-märket kommer att ersättas av CE-märket. Men så är inte fallet. CE-märket visar bara att produkten uppfyller kraven i en EU-standard och inte att den överensstämmer med till exempel svensk bygglagstiftning, medan P-märket avser andra egenskapskrav, säger Christer Edholm.

Ett av de kriterier som ligger till grund för P-märkning är åldersbeständighet. Alla premiumprodukter från T-Emballage uppfyller kraven på minst 50 års åldersbeständighet enligt de tester som gjorts av SP.

-Trygghet är ett nyckelord för oss på T-Emballage. 90 procent av våra produkter byggs in i huskonstruktionen och därför är det viktigt att kunderna kan känna trygghet för att de fungerar – år efter år, understryker Marcus Ahlstedt.

 

[notice_box]

Faktaruta

Efter den 1 juli 2013 införs krav på att byggprodukter som säljs inom EU ska vara CE-märkta och ha en så kallad prestandadeklaration. Kravet gäller alla byggprodukter som omfattas av en EU-standard. I dag finns cirka 400 harmoniserade standarder för byggprodukter. CE-märkningen innebär dock inte att produkten automatiskt är lämplig för användning eller att den överensstämmer med till exempel svensk bygglagstiftning. Det är byggherren själv som med ledning av prestandadeklarationen ska avgöra om produkten kan användas.

[/notice_box]

Leave a Reply