Tänk efter före och lura olyckan

Home / Fuktskador / Tänk efter före och lura olyckan
Tänk efter före och lura olyckan

Byggen är farliga arbetsplatser. Varje år sker många olycksfall och dödsolyckor bland både hantverkare och hemmafixare.
Men en stor del av olycksriskerna går att förebygga om man tänker efter före.

Byggbranschen är en av de allra mest olycksdrabbade branscherna med många allvarliga olyckor och dödsfall.
Men det är inte bara yrkesverksamma hantverkare som drabbas – även bland hemmafixare som snickrar och målar på sitt hus inträffar varje år ett stort antal olyckor med mer eller mindre allvarlig utgång.

-Vår uppfattning är att många hemmafixare är mindre noggranna med säkerheten och slarvar med skyddsutrustningen. Bland byggnadsarbetarna finns en större medvetenhet om olycksriskerna och det är naturligt att använda den skyddsutrustning som finns, säger Ulf Lindholm, skadechef på Länsförsäkringar Skaraborg.
De skador som inträffar i samband med byggnadsarbeten handlar i de flesta fall om klämskador, skärskador och fallskador.

Orsakar handskador

-Det är maskiner och verktyg som kap- och gersågar och elektriska hyvlar som i många fall ger upphov till skador på fingrar och händer.
De flesta är lyckligtvis inte livshotande, men kan ändå leda till mer eller mindre allvarliga funktionsnedsättningar för resten av livet. En finger som inte riktigt hänger med kan förorsaka stora problem i vardagen, säger Ulf Lindholm.

En allvarligare typ av olyckor som förekommer allt för ofta är fallolyckor. De kan vara förenade med allvarliga konsekvenser och beror ofta på dåligt förankrade stegar.

-De flesta fallolyckor inträffar inte från höga höjder, utan från lägre höjder. Personen har gått upp någon eller några meter på stegen och är därmed inte lika noga med att förankra stegen. Men att trilla handlöst från låg höjd kan ge nog så allvarliga skador, om än inte livshotande, konstaterar Ulf Lindholm.

Ha ordentligt på fötterna

Men även om olycksriskerna är stora vid byggnadsarbeten går det att förebygga dem. Ett gott råd är att inte demontera de skydd som finns på maskiner och verktyg – även om de i vissa fall försvårar användningen av dem.

-De är utprovade för att ge bästa möjliga skydd och ändå bibehålla funktionen, poängterar Ulf Lindholm.

Använd också den personliga skyddsutrustning, som finns på marknaden, som till exempel skor med stålhätta och förstärkt sula.
-Bra skor är viktigt. De ska inte bara skydda fötterna från skador, utan även vara stabila och ge bra stöd för att undvika halkrisk, säger Ulf Lindholm.

Men om olyckan ändå skulle vara framme gäller det att ha en bra olycksförsäkring.
-En bra olycksförsäkring lämnar ekonomisk ersättning för både kostnader och bestående funktionsnedsättning, förklarar Ulf Lindholm.

Leave a Reply