Stallsiken i Skövde växer så det knakar

Home / Borgunda Magasin / Stallsiken i Skövde växer så det knakar
Stallsiken i Skövde växer så det knakar

Borgunda Bygghandel är en viktig pusselbit i Stallsiken.

Med tanke på att Skövde växer så kraftigt är det givetvis betydelsefullt att det även finns en välsorterad bygghandel som kan leverera byggvaror. Det säger Bo Sandin, projektledare på mark- och exploateringsenheten i Skövde kommun.

Skövde har under de senaste åren förstärkt sin roll som handelsstad, inte minst genom exploateringen av Stallsiken. Utbyggnaden inleddes för knappt tio år sedan i området mellan järnvägen och riksväg 26, Östra Leden. Växtföretaget Plantagen var först på plan och öppnade i februari 2008. Därefter har allt fler välkända handelsföretag slagit sig ned i området och har nu tillsammans en butiksyta på omkring 32 000 kvadratmeter.

– Intresset för Stallsiken är stort och drar till sig allt fler företag inom olika branscher, säger Bo Sandin. Området väster om riksväg 26 är nu i stort sett färdigutbyggt och 2015 fortsatte utbyggnaden på den andra sidan, mot den nya stadsdelen Trädgårdsstaden. Och senast i raden av företag som öppnat i området är alltså Borgunda Bygghandel som tog emot de första kunderna i slutet av mars 2016.

”BORGUNDA GER MERVÄRDE”

– Borgunda Bygghandel är en viktig aktör och tillför Stallsiken ett klart mervärde, betonar Bo Sandin. I samband med förvärvet köpte Borgunda Bygghandel även ytterligare 5 000 kvadratmeter av Skövde kommun, bland annat för att kunna uppföra lagerbyggnader.

– Det var en affär som gjordes upp i bästa samförstånd eftersom vi är måna om att få en bredd på området, förklarar Bo Sandin.

Området kring Borgunda Bygghandel öster om riksväg 26 är ännu inte helt färdigutbyggt – fortfarande finns ytor som är reserverade för handel enligt kommunens detaljplan.

Men utbyggnadstakten beror helt på de intressenter som vill slå sig ned i området, menar Bo Sandin:
– Förhoppningsvis kommer allt att vara klart inom ett par, tre år med ännu fler butiker i området.

Parallellt med utvecklingen av Stallsiken som handelsområde pågår även utbyggnaden av Trädgårdsstaden. En andra etapp har nu inletts och om några år sätts spaden i jorden för etapp tre.

– Skövde växer kraftigt, bland annat åt det här hållet. Därför är det givetvis viktigt att det också finns en bygghandel inom nära räckhåll, säger Bo Sandin.

Leave a Reply