Energispara – det ger säker avkastning

15 mars, 2013

Vart tar energin vägen i våra hus? Betalar vi för energi som vi inte behöver?

Som villaägare har du mycket att vinna på att se om ditt hus och genomföra olika åtgärder för att minska energiförlusterna.
Har du pengar över är det bättre avstå från börsen och istället satsa dem på energieffektivisering.
Det ger alltid en garanterad och skattefri avkastning, säger Jonas Wedebrand, som är energi- och klimatrådgivare i Lidköpings kommun.

Energispara

Energinotan är en tung post för många villaägare. Men den går att minska i många fall med enkla medel.
Det första man bör göra är att kontrollera att befintliga installationer för värme och ventilation fungerar som de ska samt se över sitt eget beteende.
Släck och stäng av, duscha snabbare, kör fulla disk- och tvättmaskiner och sänk värmen. Fem minuters minskad duschtid om dagen spar nästan
500 kWh per person och år och för varje grad som inomhustemperaturen sänks minskar uppvärmningskostnaden med cirka fem procent, förklarar Jonas Wedebrand.

Men den stora potentialen ligger ändå i en energieffektivisering för att minimera värmeförlusterna. En av de största energibovarna i många äldre hus är fönster upp till
35 procent av värmen försvinner ut den vägen.
Visst går det tt förbättra befintliga fönster, förutsatt att de är friska, med energiglas och energieffektiva isolerkassetter.
Men i många fall kan det löna sig med fönsterbyte. att byta till moderna energieffektiva fönster med u-värde på 1,0 ger samma
energibesparing som tilläggsisolering av fasaden med 10 centimeter mineralull, konstaterar Jonas Wedebrand.

Lönsamt att tilläggsisolera vinden

Att tilläggsisolera ytterväggarna är en relativt kostsam åtgärd, som sällan är lönsam förrän det ändå är dags att renovera hela fasaden.
Tilläggsisolering av vinden är däremot en betydligt enklare och billigare åtgärd som ger stora besparingseffekter.
I genomsnitt försvinner 15 procent av värmen ut genom taket.
Ett energieffektivt hus är ett tätt hus. En villaägare kan lätt minska värmenotan med 3-35 procent genom fönsterbyte och
tilläggsisolering av vindsbjälklaget. I ett hus med en energianvändning på 20.000 kwH per år betyder det en årlig besparing
på minst 6.000 kronor.

Samtidigt gäller det att vara försiktig.
En kallare vind ellr isolering kan ge upphov till fuktproblem, säger Jonas Wedebrand.
Men samtidigt som huset blir allt tätare ökar också betydelsen av styrd ventilation. Ett bra klimatskal kräver god luftväxling för
att eliminera risken för fukt- och mögelproblem och ge en hälsosam inomhusmiljö.
En effektiv åtgärd som ger både ett inneklimat och sänkt energianvändning är att installera ett från- och tilluftsystem med
värmeväxlare, så kallat FTX-system. Genom att återvinna värmen ur frånluften kan energianvändningen för uppvärmning minska
med 50-70 procent, förutsatt att klimatskalet är bra, förklarar Jonas Wedebrand.

Komplettera med luft- och bergvärme

De senaste åren har det också kommit många nya kostnadseffektiva lösningar för uppvärmning för ett hus som värms upp med
el kan med fördel kompletteras med till exempel en luftvärme alternativt bergvärmepump.
Solceller på taket kan också svara för hela eller stora delar av behovet av varmvatten och värme under årets fyra-sex varmaste
månader och har även börjat användas för att producera el.

Men tänk bara på att byte av värmesystem kan förändra inomhusklimat. En värmepanna håller källaren torr, medan byte
till fjärrvärme eller värmepump i många fall kan ge allmänt försämrat inomhusklimat samt fukt i vinds- och källarutrymmen, säger Jonas Wedebrand.
Men varje hus är unikt och kräver sina egna lösningar. Därför kan det vara klokt att anlita fackkunskap för att komma fram till vilka åtgärder som ska
genomföras och i vilken ordning, menar han.

De flesta villaägare har pengar att spara. En investering i energieffektivisering ger dessutom alltid en garanterad och skattefri avkastning till skillnad från
till exempel aktier samtidigt som du gör en stor insats för miljön.

Posted in Elitfönster, Fönster, Höst, Isolering
Write a comment

Kontakta oss