Stort intresse för natursten

Home / Benders / Stort intresse för natursten
Stort intresse för natursten

Intresset för natursten ökar. Många använder natursten som komplement till marksten i betong och upptäcker hur exempelvis några trappsteg i råkilad
bohusgranit eller skifferhällar kan ge hela trädgården ett lyft.

Vår produktion av natursten går på högvarv och vi producerar så mycket som vi hinner med, säger Oscar Svensson som är produktansvarig för natursten på Benders.

Sedan några år tillbaka har Benders egen produktion av natursten i Bohuslän. Råvaran utgörs av den världsberömda bohusgraniten som
återfinns i ett smalt stråk från Gullmars-fjorden i söder till Idefjorden i norr.

– Bohusgraniten är unik både genom sitt utseende och sin höga kvalitet. Genom att den är så tät har den en fin klyvförmåga som ger möjlighet till stora råkilade produkter och en fantastisk färgskala med glimrande ljusgråa och ljusröda toner, konstaterar Oscar Svensson.

Graniten bryts i de två egna stenbrotten i Ävja utanför Bovallstrand respektive Näsinge utanför Strömstad, varifrån den sedan går vidare till anläggningarna i
Skärholmen utanför Bovallstrand och Rabbalshede för bearbetning och förädling till olika produkter för privat och offentlig sektor.

MYCKET MANUELLT ARBETE

Sedan Benders övertog verksamheten har stora investeringar genomförts för att rationalisera produktionen av framför allt gatsten, kantsten och hällar, det vill säga plattor av natursten, medan tillverkningen av till exempel murar fortfarande kräver ett stort mått av manuellt arbete.

– Inom till exempel kantsten har vi gått från manuell till helt automatisk tillverkning och därmed kunnat fördubbla produktionskapaciteten.
Genom att botten på kantstenen är sågad och höjden på stenen alltid är lika förenklas också sättningen. Det innebär att priset för kantsten inklusive montage kan vara lägre än för importerad sten, förklarar Oscar Svensson.

Efter bearbetningen går produkterna vidare till lagret i Uddevalla. För ett par år sedan förvärvade Benders den gamla Volvofabriken, en anläggning på cirka
1,5 miljoner kvadratmeter, varav cirka 100 000  kvadratmeter under tak.

– Än så länge används anläggningen uteslutande som lager. Men med tanke på den stora efterfrågan planeras produktion även i Uddevalla som komplement
till våra övriga anläggningar, berättar Oscar Svensson.

Totalt arbetar ett sextiotal personer med Benders natursten vid de olika produktions- och bearbetningsanläggningarna samt lagret i Uddevalla.
– Flera av våra medarbetare är gamla stenhuggare med lång erfarenhet och ett stort kunnande om hur den unika bonusgraniten förädlas på bästa sätt , framhåller Oscar Svensson.

Leave a Reply