Rot-avdraget finns kvar

Home / badrum / Rot-avdraget finns kvar
Rot-avdraget finns kvar

Det populära rot-avdraget kommer av allt att döma att förändras från kommande årsskifte.
Skattereduktionen sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Men för större projekt blir det i praktiken
ingen skillnad eftersom taket för det maximala avdragsbeloppet förblir samma som tidigare.

Det nuvarande rot-avdraget kom i slutet av 2008 och blev snabbt en succé. Fyra av tio villaägare och bostadsrättsinnehavare använder i dag avdraget och får avdrag med i genomsnitt 28 000 kronor.

Den nya fakturamodellen som infördes från och med andra halvåret , som innebär att avdraget dras av direkt på hantverkarens faktura, minskade heller inte intresset, utan bidrog till att det blev ännu enklare att använda.

– Rot-avdraget har gett hela byggindustrin en vitamininjektion och bidragit till att ännu fler fått möjlighet att genomföra renoveringar och ombyggnationer. I våra kreditdiskussioner med kunderna kommer rot-avdraget ofta upp och gör kalkylen ännu mer förmånlig, säger Niclas Andersson, kontorschef på Swedbank i Falköping.

17 MILJARDER HITTILLS

Men i takt med det ökade intresset för avdraget har också kostnaderna för statskassan rakat i höjden. När avdraget infördes beräknades kostnaden för skattereduktionen bli , 3,6 miljarder kronor för 2009 att jämföra med de cirka 17 miljarder kronor som Skatteverket betalade ut för 2014.

Det har fått till följd att regeringen nu valt att dra i handbromsen och aviserat en sänkning av avdraget från kommande årsskiftet. Med de nya reglerna sänks skattereduktionen från 50 till 30 procent av arbetskostnaden, inklusive moms. Däremot kommer taket för avdraget även i fortsättningen att ligga kvar på 50 000 kronor per person och år.

– Det innebär att det för större projekt, där arbetskostnaden är minst 167 000 kronor per person, i praktiken inte blir någon skillnad alls. Därmed kan man som villaägare eller bostadsrättsinnehavare lugnt planera för större renoveringar och ombyggnationer även för kommande år, förklarar Niclas Andersson.

”DÄMPAR AKTIVITETEN”

Förändringarna innebär att mindre byggprojekt inte får riktigt samma skattefördelar och blir något dyrare än i dag. Den som anlitar en hantverkare till en arbetskostnad av till exempel 35 000  får med nuvarande regler en skattereduktion på 17 500 kronor och med de nya reglerna 10 500 kronor. – Det kommer att dämpa aktiviteten på byggmarknaden en del. Men huvudsaken är ändå att avdraget finns kvar i någon form, säger Niclas Andersson.
De nya rot-reglerna kommer sannolikt att finnas med i höstbudgeten, alltså den budgetproposition för 2016 som
regeringen lägger fram på Riksdagens bord måndagen den 16 september.

DETTA INNEBÄR ROT-AVDRAGET

Rot-avdraget ger med nuvarande regler ett skatteavdrag på 50 procent, men sänks till 30 procent från årsskiftet. Avdraget kan utnyttjas av privatpersoner som äger en privatbostad i form av en villa, fritidshus eller bostadsrätt. Om två personer är ägare till bostaden kan var och en göra ett avdrag på upp till 50 000 kronor. Fakturamodellen innebär att entreprenören ansöker om bidraget och drar av halva arbetskostnaden direkt på fakturan.

För villaägare omfattar skatteavdraget alla byggarbeten som utförs på själva huset och för bostadsrättsinnehavare enbart arbeten som utförs inne i lägenheten. Arbeten som ger rätt till avdrag är till exempel byte av kök, renovering av badrum, målning och tapetsering, byte av tak, tillläggsisolering,
byte av fönster, installation av vatten och avlopp samt installation av fiber.

Markarbete, nybygge av fristående garage, arkitektkostnader och anläggning av swimmingpool eller bubbelpool utomhus är exempel på arbeten som inte ger rätt till rot-avdrag.

Leave a Reply