Isodrän håller fukten borta

Home / Fuktskador / Isodrän håller fukten borta
Isodrän håller fukten borta

Isodrän är ett unikt koncept som effektivt förhindrar och löser fuktproblem i konstruktioner med markkontakt – allt från husgrunder till gröna tak, takterasser och idrottsytor. De porösa skivorna kombinerar dränering, värmeisolering och kapillärbrytande funktion i en och samma produkt, vilket gör till exempel en källare torr och varm och en idrottsplan möjlig att använda en större del av året.

Isodrän har tagits fram av Runar Andersson, som är en av Sveriges främsta experter på fuktsäkra lösningar för byggbranschen. I början av 1980-talet grundade han ett konsultbolag med inriktning på fuktproblematik och tillsammans med sönerna Stefan och Jan utvecklade han Isodrän, en unik innovation för fuktskydd och värmeisolering.

Produkten består enkelt uttryckt av luftfyllda EPS-kulor (Expanderad PolyStyrén) som gjutits samman med ett egenutvecklat lim till stora skivor. Råvaran köps in från plasttillverkare i hela världen och förädlas i den högt automatiserade fabriken i Jordbro, söder om Stockholm.

– En av våra främsta styrkor är att vi inte bara levererar en produkt, utan även bidrar med kunskap och kompetens. Varje år utbildar och certifierar vi cirka 400 entreprenörer och tar emot hundratals telefonsamtal och mejl i veckan till vår tekniska support – allt för att monteringen ska utföras på rätt sätt med rätt material, förklarar Svante Andersson, försäljningschef och delägare i Isodrän. Det sinnrika med Isodrän är att materialet har flera funktioner i en och samma produkt.
[one_half]

SKYDDAR KÄLLARVÄGGEN

– Många tror att det räcker att ”dränera om” för att undvika fukt i till exempel en källare. Men dräneringsrören skyddar endast mot vatten som stiger upp underifrån – inte mot regn och smältvatten som kommer uppifrån. En korrekt monterad Isodränskiva fungerar som en vertikal dränering som leder bort och skyddar till exempel en källarvägg från vatten som sjunker ned genom marken, säger Svante Andersson.

Därtill kommer att skivorna också är effektiva kapillärbrytare, alltså ett skikt som förhindrar fukt från att vandra från marken in i källarväggen.

”Vi levererar inte bara en produkt utan bidrar även med kunskap och kompetens.”

– Kapillärbrytningen är den andra viktiga delen av det totala fuktskyddet och gör att väggen håller sig torr, säger Svante Andersson.

Den tredje funktionen som Isodrän har är värmeisolering. I äldre hus saknas ofta värmeisolering i källarväggarna, vilket medför att fukt i dessa aldrig kan torka ut. Fuktskador med väggfärg som flagnar och puts som släpper är mycket vanliga.[/one_half][one_half_last][/one_half_last]

UNDERLAG PÅ GRÖNA TAK

[one_half][/one_half][one_half_last]– När vi började bygga gillestugor på 1960- och 1970-talen var det många som isolerade sina källare på insidan. Men med invändig isolering riskerar fuktproblemen bli än värre eftersom källarväggen då blir kall och inte har en chans att torka ut. Det kan i värsta fall ge upphov till att trä och isolering drabbas av mögel, konstaterar Svante Andersson.

Isodränskivor på utsidan gör istället att fukt i grundmuren torkar ut till den kallare marken samtidigt som man på köpet spar energi och får möjlighet till större boyta med god komfort.

Sedan Isodrän lanserades på marknaden i början av 1990-talet har skivorna kommit till användning inom allt fler områden – inte bara vid nyproduktion och renovering av källare. Isodrän används också för dränering och isolering av platta på mark, som underlag på gröna tak, takträdgårdar och takterrasser samt för dränering och tjälskydd av murar, trappor och idrottsytor utomhus.

Många byggbolag har upptäckt fördelarna med Isodrän, konstaterar Svante Andersson:

– Malmö Arena exempelvis har byggts med Isodrän under betongplattan. Det gjorde att man sparade mycket pengar i transporter, schakt och inköp av massor. Ett annat exempel är Telias nya huvudkontor i Solna som har sedumtak med cirka 12 000 kvadratmeter Isodrän ovanpå tätskiktet, både för värmeisoleringen av taket och dräneringen av sedumvegetationen.[/one_half_last]

RENOVERING AV KRYPGRUNDER

Ett växande användningsområde är också renovering av krypgrunder, som i många fall drabbas av mögelproblem när den varma och fuktiga luften sommartid kommer i kontakt med den svala krypgrunden.

Genom att stänga ventilationen och värmeisolera med Isodrän förvandlas krypgrunden till en fuktsäker varmgrund, där fukten torkas ut genom Isodränmaterialet till marken.

– Isodrän ger ett säkert fuktskydd vid såväl nyproduktion som renovering samtidigt som det bidrar till lägre energiförbrukning och hälsosammare inomhusklimat, sammanfattar Svante Andersson.

”BRA PRODUKT SOM VERKLIGEN VISAT SIG FUNGERA ÖVER TID”

Isodrän har med åren rönt stora framgångar, inte bara i Sverige, utan även utomlands. Cirka 15 procent av tillverkningen exporteras till främst Norge och Finland. I Sverige sker försäljningen via byggvaruhandeln och en av de första i Skaraborg att lansera produkten var Borgunda Bygghandel, som tidigt förstod Isodräns värde för husägare.

Redan för 10–15 år sedan togs de porösa skivorna in i sortimentet och i dag används de i samband med allt från större nybyggnadsprojekt till renoveringar av villakällare.

– Intresset för Isodrän är stort bland kunderna – såväl proffsbyggare som hemmafixare har upptäckt fördelarna.

Det unika med Isodrän är att det är en så mångsidig produkt med flera funktioner – både dränerande och värmeisolerande egenskaper. Sammantaget är det en bra produkt som verkligen visat sig fungera över tid, säger Hans Johansson, vd för Borgunda Bygghandel.

Leave a Reply