Attefallshus blir allra bäst med lösvirke

2 april, 2015

Den gamla friggeboden har växt till sig. Numera är det tillåtet att bygga ett 25 kvadratmeter stort Attefallshus på tomten utan bygglov.
Den som vill skapa ett prisvärt hus som är anpassat till individuella krav gör det förslagsvis med lösvirke.

Runt om i hela Sverige finns massor med friggebodar – hur många är ingen som vet eftersom det inte behövts något bygglov. 1979 avskaffade dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo bygglovsplikten för byggnader på högst 10 kvadratmeter och 2008 utökades ytan till 15 kvadratmeter.

Under sin tid som bostadsminister tog så Stefan Attefall initiativet till att gå ännu ett steg längre. Genom en ändring i plan- och bygglagen den 2 juli 2014 är det numera tillåtet att uppföra en byggnad med upp till 25 kvadratmeters byggnadsarea och med upp till 4 meter i nockhöjd, utan bygglov.

Det enda som behövs är en anmälan till kommunen samt, om huset byggs närmare tomtgräns än 4,5 meter, ett godkännande från grannarna. Attefallshuset kan användas på olika sätt – som till exempel uthus, garage, förråd eller gäststuga. Det viktiga är att det är en så kallad komplementbyggnad eller tillbyggnad till det vanliga bostadshuset.

TROR PÅ STOR EFTERFRÅGAN

Borgunda–Magasinet_2014_OK2– Förändringen öppnar helt nya möjligheter. Ett hus på 25 kvadratmeter byggs lämpligen med gjuten platt a eller torpargrund, rejäl vinterisolering och energienffektiva fönster, säger Edward Eckerlid, säljare på Borgunda Bygghandel.

Borgunda Bygghandel har genom åren levererat en hel del byggmaterial till kunder som stått i begrepp att bygga friggebod – antingen som monteringsfärdiga byggsatser eller som lösvirke. Edward Eckerlid räknar med att det även kommer att bli stor efterfrågan på material till de nya Attefallshusen.

Men vilket ska man egentligen välja – ett monteringsfärdigt hus eller ett hus i lösvirke?
– Ett monteringsfärdigt hus kan givetvis fungera bra för den som inte har några krav på individuell anpassning. Men så snart man vill sätt a sin personliga prägel på huset, till exempel att det ska gå i stil med det befintliga huset rekommenderar jag att bygga det i lösvirke. Det blir både billigare och bättre, förklarar Edward Eckerlid.
Borgunda Bygghandel kan också bistå med massor av praktiska råd och tips inför bygget – inte minst göra en kvalificerad beräkning av materialåtgång och kostnader.

Företaget har även tillgång till en egen transportapparat med kranbilar och flakbilar som garanterar att materialet finns på plats i rätt tid. – Friggebodarna blev en succé och intresset för de nya Attefallshusen kommer förmodligen inte att bli mindre, säger Edward Eckerlid.

”Är tänkt som en frihetsreform för villaägare”

Attefallshusen har fått sitt namn efter Stefan Attefall, civil- och bostadsminister i förra regeringen samt initiativtagare till reformen. – Vi såg behovet av en ny form av boende. Friggeboden har varit väldigt populär, men vi ville utvidga möjligheterna till något mer permanent med högre kvalitet, ett hus som kan användas som till exempel extra bostad till tonåringarna, föräldrarna på besök eller för uthyrning till turister eller studenter, säger han.

I Sverige råder bostadsbrist i många kommuner och Attefallshusen är en av flera åtgärder som den förra regeringen genomförde för att minska problemen.
– Det finns inga patentlösningar på bostadsbristen, utan många olika bitar måste till. Attefallshusen är en sådan åtgärd, men framför allt är det tänkt som en frihetsreform för villaägare.

Under sin tid som civil- och bostadsminister mötte Stefan Attefall ett rekordstort intresse för de nya husen på 25 kvadratmeter som inte kräver något bygglov.
– Aldrig tidigare har vi fått så många uppskattande brev och telefonsamtal som när vi presenterade den här reformen, konstaterar han.

Posted in OkategoriseradeTaggar:
Write a comment

Kontakta oss