Ännu större i Tidaholm

14 december, 2012

Större butik och mera plats för lastning, lossning och kundparkering. I Tidaholm har nu startskottet gått för den stora utbyggnaden av Borgunda Bygghandel.

Det är inte första gången som Borgunda Bygghandel expanderar i Tidaholm. Den första anläggningen blev för trångbodd redan efter två år och en ny stor anläggning med väl tilltagna utrymmen uppfördes på Ramstorpsvägen i början av 1990-talet.

-Men den anläggning som vi trodde att vi aldrig skulle kunna växa ur har nu ändå blivit för liten – ett bevis för att tidaholmarna har förtroende för oss och gärna handlar i vår butik, konstaterar Hans Johansson, VD på Borgunda Bygghandel.

 

För att råda bot på platsbristen har Borgunda Bygghandel under en längre tid försökt att förvärva den intilliggande marken för att kunna expandera. Och nu har det alltså blivit möjligt.

Det är totalt cirka 15 000 kvadratmeter som nu läggs till den befintliga ytan, vilket innebär en fördubbling till totalt cirka 30 000 kvadratmeter.

Tanken är att den nya marken ska användas för att kunderna ska få ännu bättre för plats för bland annat lastning, lossning och parkering.

-Tidigare har vi byggt två nya hallar i anslutning till anläggningen, vilket medfört att det blivit trångt på gården. Nu blir det bättre plats för våra kunder som kommer med bil, förklarar Hans Johansson.

Men den nya markytan kommer även att användas för byggnation. I dagarna startade arbetet med att bygga ut butiken som kommer att bli omkring 50 procent större.

-Och med större butik blir det även möjligt att utöka sortimentet, inflikar Hans Johansson.

I framtiden är det heller inte omöjligt att det blir ytterligare nybyggnation på den nyförvärvade marken.

-Men där är inget klart. Vår strategi är att inte bygga ut i snabbare takt än behovet, säger Hans Johansson.

 

Posted in Expansion, Tidaholm
Write a comment

Kontakta oss