Rot-avdraget är här för att stanna

Hem  /   Rot-avdraget är här för att stanna

Rot-avdraget

Rot-avdraget är här för att stanna. Sedan det infördes för snart fem år sedan har nästan var tionde svensk villaägare och bostadsrättsinnehavare utnyttjat avdraget för att bygga om eller renovera.

Rot-avdrag har funnits periodvis även tidigare för att kompensera nedgångar i byggkonjunkturen. Men nu är det permanent, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket.

Det nuvarande avdraget kom i slutet av 2008 och blev omedelbart succé. Därefter har allt fler villaägare och bostadsrättsägare utnyttjat avdraget och under förra året var det drygt 960 000 personer som beviljades avdrag med totalt drygt 14,6 Mdr. En faktor som bidragit till populariteten är givetvis den nya fakturamodellen, som infördes från och med andra halvåret 2009.

Tidigare var villaägare och bostadsrättsägare tvungna att själva ansöka om avdraget, medan det numera är hantverkaren som ansöker om bidraget och drar av beloppet för arbetskostnaden direkt på fakturan.

– Vi ser heller inga dramatiska förändringar för i år. Intresset ligger på en fortsatt hög nivå, konstaterar Pia Blank Thörnroos.

För villaägare omfattar skatteavdraget alla byggarbeten som utförs på själva huset och för bostadsrättsinnehavare arbeten som utförs inne i lägenheten. Eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger huset ger inga utvändiga åtgärder rätt till avdrag.

– En villaägare kan få skattereduktion för att bygga en balkong, medan en bostadsrättsinnehavare inte får avdrag för samma arbete, säger Pia Blank Thörnroos.

Markarbeten på villatomten ger ingen skatterabatt, frånsett arbeten som är nödvändiga för husets funktion, som det heter i lagstiftningen. Det innebär att till exempel indragning av vatten och avlopp i sommarstugan berättigar till rot-avdrag, men däremot inte stenläggning av garageuppfarten.

ENDAST ARBETSKOSTNADEN

Men det är som sagt endast arbetskostnaden som ligger till grund för avdraget, som är högst 50 000 kronor per person och år – inga materialkostnader. Skatteverket har på senare tid uppmärksammat problemet med att vissa byggföretag rabatterar en del av materialkostnaden för att istället ta mer betalt för arbetstiden för att på så sätt maximera avdraget.

montazami

– Vi håller nu på att kartlägga omfattningen av problemet och försöka fastställa de riktlinjer som ska gälla. Vår uppfattning är att byggföretagen åtminstone bör sälja materialet till inköpspris till kunden och helst även med ett vinstpålägg på priset. Det är inte rimligt att hela vinsten hamnar på arbetskostnaden, menar Pia Blank Thörnroos.