Hem  /   Virke/Trä

Virke/Trä

img_5193
ba0w3058-001
ba0w3062-001

Att välja virke / trä

En byggnads värde skapas av en rad egenskaper. Den ska fungera för sitt ändamål, vara hållbar och vacker. Den ska vara miljövänlig och kunna uppföras och förvaltas till rimliga kostnader. Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande bild av byggande i trä och av fördelarna med att använda trä och träbaserade produkter.

Träbyggnader är tåliga, åldras med värdighet och är rimligt lätta att underhålla och förändra. Trä kan väljas som stom- eller konstruktionsmaterial både av hållbarhets- och kostnadsmässiga skäl och från en gestaltningsidé, där konstruktionen samspelar med det arkitektoniska uttrycket.

Träbyggandet har lång tradition i Sverige. Även i dag står trä för tradition – men också för miljömedvetenhet och förnybarhet. Att samhällsbyggandet ska vara långsiktigt uthålligt är i dag en självklarhet. Ökad användning av trä innebär både hushållning med ändliga råvaror och minskad koldioxidemission från byggprodukter.

Ytterpanel i trä

Träpanel kan användas som fasadbeklädnad på de flesta typer av byggnader. Det finns flera fördelar när det gäller byggnadsteknik, underhåll med mera. Med rätt konstruktiv utformning, ytbehandling och åtgärder för fukt- och brandskydd kan panelen få god hållbarhet. Det är också lätt att ändra utformningen av fasaden, att ta upp nya dörr- eller fönsteröppningar, sätta in ventiler eller montera armaturer. Om en fasad med ytterpanel av trä utsatts för klotter eller annan skadegörelse är det lätt att åtgärda genom att måla över utan alltför stora kostnader eller att byta ut vissa delar.

De arkitektoniska möjligheterna med olika typer av paneler – liggande, stående eller diagonalställda – eller kombinationer av paneler är stora. Spännande fasaduttryck kan också åstadkommas genom att man kombinerar paneltyper med andra träbaserade material eller med helt andra fasadmaterial. Genom olika val av ytbehandling och kulör kan man variera det arkitektoniska uttrycket ytterligare.

Träbaserade skivmaterial

Byggnadstekniskt skiljer sig skivor från andra fasadprodukter främst genom möjligheten till större elementstorlekar. Den tekniska fördelen med obrutna ytor är bättre täthet både hos ytskiktet som skyddar skivan och hos skivan som skyddar den bakomvarande byggnaden.

Skivor som vi har i sortimentet är ex. Board, Bänkskivor, Fibercementskivor, Fibergipsskivor, Hobbyskivor, Hyllplan, MDF, OSB, Plywood, Spånskivor, Våtrumsskivor m.m.

De arkitektoniska möjligheterna med skivprodukter kan bland annat hänföras till rytm, karaktär, skala och ytstruktur hos fasadskiktet. Skivprodukter kan utföras med olika mått. Man kan till exempel variera intrycket av skala på byggnaden genom att använda olika elementstorlekar. Många synliga fogar (som till exempel på en panelfasad med dubbelfasspont) ger en viss karaktär, med ett tydligt småskaligt mönster över väggen. Utnyttjande av fasadskivor, till exempel med mått 1200 x 900 mm, ger en helt annan karaktär åt fasaden. Ytstrukturen blir slätare och rytmgivande fogar glesare. Detta gör att materialspecifik detaljstruktur och textur kan modifieras eller till och med försvinner helt.