Attefallshus i Byggsats

Attefallshus – detta gäller


Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra attefallshus utan bygglov på högst 30m2. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans. Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Boverket (2021). Detta gäller för attefallshus.
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/
Hämtad 2021-03-17.

Paket Standard Attefall


Attefallstomme
ca. 30m2

Standardpaket Golv, vägg, fönster, dörr och tak
                  
Kontakta oss för exakt offert, lev. tid ca 4-5 veckor.

Paketet utgör en ungefärlig kostnad,
övriga kostnader tillkommer såsom infästning, grund osv.

OFFERT

endast prisexempel, kontakta oss för offert.

Stomme Attefallshus ca. 30m2


Attefallstomme 7,4×3.9m – ca. 30m2 i lösvirke. Stommen kommer i färdigkapat virke, med uppmärkning enligt ritning som medföljer.

Konstruktion och hållfasthetsberäkningar är gjorda, alla ritningar finns med för enkelt montage och som underlag för att skicka in till kommunen.

Hål gjorda för 6 fönster och 1 ytterdörr.

Skruv och beslag tillkommer.
Grundsättning görs med fördel genom att använda sig av plint eller jordskruv.

OFFERT

endast prisexempel, kontakta oss för offert.

Tillval Standard fullisolerad


Standardpaket med kvalitetsprodukter till rätt pris, Golv, vägg, fönster, dörr och tak.

Isolerat med Paroc Extra runtom med standardbeklädnad invändigt i form av spånskivor och gips, utvändig beklädnad med grundmålad ytterpanel.
Komplett standardtak med papp, takplåt, nockplåt och gavelplåt. Ytterdörrset 3080 BERG från Dooria, och fönster från Elifönster.

För detaljerad specifikation och anpassningar kontakta din säljare eller besök borgunda.se

OFFERT

endast prisexempel, kontakta oss för offert.

Tillval Skal/Vindtätt


Gör bygget vind och vattentätt så snart de går med detta paket.

Innehåller: Läkt, vindskydd super med 30 års produktgaranti,
underlagsspontluckor, takpapp, 45×70 diagonalkluvet, 25×48 spikläkt.

Paketpris OFFERT

OFFERT

endast prisexempel, kontakta oss för offert.

Kontakta din lokala säljare för mer information

Se även

Bygga utomhus

Färdigkapad stomme

Färdigkapad stomme är ett byggsystem som kombinerar det bästa ur lösvirkesbyggande och prefabricerade hus. Du får enkelt upp stommen för

Läs mer »

Kontakta oss