Färdigkapad stomme

Färdigkapad stomme är ett byggsystem som kombinerar det bästa ur lösvirkesbyggande och prefabricerade hus. Du får enkelt upp stommen för att sedan snabbt få en fukt- och vädersäkrad konstruktion.

Konceptet går ut på att Borgunda ritar, beräknar hållfasthet, bearbetar, märker upp för att sedan leverera en färdigkapad byggsats till dig.

Du som kund kommer med din idé eller ritning till oss på Borgunda. Våran konstruktör tar sedan fram ritningar som du får godkänna innan bearbetning påbörjas.

När ritningarna är godkända så tar vi fram en leveransplan och påbörjar bearbetning av stommen. Maskinen optimerar för att få minimalt med spill, allt för att få en så kostnadseffektiv slutprodukt som möjligt. Samtliga reglar märks upp automatiskt  i maskinen efter en montageritning, för att sedan levereras med kranbil.

Effektivt byggande

Materialet är färdigkapat och tydligt markerat, vilket innebär att du snabbt och säkert samt utan spill reser stommen. Det ingår även kompletta montageritningar som visar i detalj vart reglarna skall monteras med urfrästa spår i syll och hammarband samt avväxlingar för både fönster och dörrar.

För dig som byggare innebär det ett effektivt byggande som besparar dig och dina kunder många timmar.

Fördelar

Det finns många fördelar med färdigkapad stomme, bland annat.

– Det går snabbt då allt är färdigkapat, du förkortar byggtiden avsevärt.
– Enkelt montage där alla reglar är uppmärkta efter tydliga montageritningar.
– En stor besparing vad gäller kostnad och tid.
– Ingen kapning på plats och minimalt med kostsamt spillvirke.

Passar till

Färdigkapad stomme passar för den som skall bygga

– Villor, attefallshus och fritidshus.
– Större komplementbyggnader som garage, ladugård, maskinhall.
– Flervåningshus, förskolor, gruppboenden, lägenhetshus.
– Uterum, bastu, vindskydd, förråd.

Hur får jag en färdigkapad stomme?

Nedan följer fyra steg på hur du får din stomme från projektering till byggstart.

1. Ritning - offert

Du lämnar in ritning till oss efter dina önskemål.

Vi har genomgång av ritning tillsammans.

2. Projektering

Vi tar fram en komplett 3D och montageritning tillsammans med konstruktionsritning.

Vi återkopplar med ett prisförslag/offert.

3. Tillverkning

Reglarna till din stomme bearbetas i vår datorstyrda såg utefter ritningsunderlaget.

Uppmärkning sker direkt i maskinen.

4. Leverans

Stommen paketeras i platta paket med varje väggsektion för sig, därefter lastas allt på kranbil och levereras till dig.

När stommen är på plats kan du börja bygga.

Takstolar

En del av den bärande konstruktionen i ett yttertak. 

Utifrån de beräkningar som görs så byggs takstolen av konstruktionsvirke eller limträ och sammarfogas med spikplåt.

Borgundas egna konstruktör tar fram ritningar för att sedan tillverka takstolar med CE-märkning.

Kontakta oss för offert på takstolar.

Kontakta oss