Lagar och regler kring byggprocessen

[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”50″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_padding=”5% 40px 5% 40px” data_bg_color=”#ffffff” data_color_overlay=”#ffffff” data_border_style=”default”][cmsmasters_text]

Det är viktigt för dig som byggare att känna till lagar och regler kring byggprocessen. Lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande regler medan allmänna råd endast är riktlinjer. Dessa rekommenderas dock att följas för att undvika problem och tvister. Under de allmänna råden finns också branschspecifika regler som är bra att känna till.

Plan- och bygglagen är en svensk lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Lagen uppkom först 1 juli 1987 och har sedan dess genomgått ett antal förändringar. Med Plan- och bygglagen som grund har sedan BBR, Boverkets Byggregler uppkommit.

Det är en samling av föreskrifter och råd till Plan- och bygglagen men också för Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, Förordningen om tekniska krav på byggnadsverk och Förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Det är bra att känna till skillnaden mellan lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter samt allmänna råd.

De föreskrifter som upprättats av myndigheter är mer detaljerade än de lagar och förordningar som upprättats av riksdag och regering. Kraven i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter är alltid juridiskt tvingande regler. Vill du som byggare hålla dig till lagen rekommenderas även att de allmänna råden följs, även om de rent juridiskt endast är riktlinjer.

De är alltså i praktiken tvingande. Att frångå allmänna råd innebär stora risker och ställer mycket högra krav på byggaren. Frångås de allmänna råden måste byggaren visa att den tvingande regeln ändå uppfylls. Se som sagt hellre råden som styrande då de är kopplade till tvingande regler, för att vara på den säkra sidan.

Det är dock alltid byggherren som i första hand är skyldig att efterfölja lagar och förordningar men du som byggare ska naturligtvis hjälpa din kund att eftersträva lagordning.

Under de allmänna råden finns ofta branschspecifika överenskommelser som också är bra att känna till och efterfölja. Exempelvis finns GVK som ger ut branschregler för hur våtrum ska utformas och byggas.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”uecz047tm” data_width=”boxed” data_no_margin=”true” data_columns_behavior=”true” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_shortcode_id=”1s45h7ych” data_padding=”5% 40px 5% 40px” data_bg_color=”#ffffff” data_color_overlay=”#ffffff” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″][cmsmasters_text shortcode_id=”siysmr9t2″ animation_delay=”0″]

Foto: Mikael Ljungström/Scandphoto. Studio 0500 48 44 40, Mobil 0705 48 40 00

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_shortcode_id=”08a13meqrq” data_padding=”5% 40px 5% 40px” data_bg_color=”#ffffff” data_color_overlay=”#ffffff” data_border_style=”default”][cmsmasters_text shortcode_id=”lqns035sh” animation_delay=”0″]

Exempel på regler, lagar, allmänna råd och föreskrifter med mera, som du som byggare bör känna till är:

  • Boverkets Byggregler
  • EKS, som är en fortkortning av Europeiska konstruktionsstandarderna
  • Energideklaration
  • AMA, som är en förkortning av Allmän material- och arbetsbeskrivning
  • Funktionsregler tak
  • Generellt om branschregler
  • Standardavtal, Exempelvis AB (Allmänna bestämmelser), ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) och ABM (Allmänna Bestämmelser Materialleveranser)
  • Säkerhet i byggprocessen
  • Branschregler för våtrum

 

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_shortcode_id=”zb85xgr7h”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”xn76n4h1f” data_padding=”5% 40px 5% 40px” data_bg_color=”#ffffff” data_color_overlay=”#ffffff” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″][cmsmasters_text shortcode_id=”kt31d9cq1″ animation_delay=”0″]

Ett flertal paragrafer och lagrum har ändrats de senaste åren och ytterligare förändringar kommer ske de kommande åren. Det är därför viktigt för dig som byggare att regelbundet följa med i vad som händer i byggjuridiken. Ta gärna hjälp av din Säljare för att veta om förändringar skett och vilka lagrum du bör känna till i olika typer av projekt.

Att kunna lagar innan och utan är inget krav, det är dock viktigt att generellt känna till vad som gäller. Du bör också veta var du tar reda på mer information när så blir nödvändigt. Följ förändringar som sker efter utgivning av reglerna hos Svensk författningssamling, SFS, när det gäller lagar och Boverkets författningssamling, BFS, när det gäller Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

Länkar:

Svensk författningssamling, SFS
Boverkets författningssamling, BFS
Boverkets hemsida

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Write a comment

Kontakta oss