En bra mur ska hålla hela livet

Home / Benders / En bra mur ska hålla hela livet
En bra mur ska hålla hela livet

En stödmur är ett bra sätt att utnyttja en sluttande tomt och bygga vackra terrasseringar. Men det gäller att muren är stabil och håller för trycket. Murarna från Heda har en unik låskonstruktion som både gör monteringen enkel och resulterar i ett mycket hållbart resultat.

Heda är ett anrikt företag som i över 65 år tillverkat olika kvalitetsprodukter i betong. Råmaterialet utvinns ur egna grus- och bergtäkter och förädlas i fabrikerna i Hedared och Bollebygd – utanför Borås – bland annat till betongsten för murar.

Sedan 20 år licenstillverkar Heda det amerikanska mursystemet Keystone. Det bygger på en unik låskonstruktion som gör monteringen enkel och resulterar i en mycket stabil mur.

– En bra mur bygger man som regel bara en gång i livet och vill helst slippa göra om, säger Klas Rubenson, försäljningsansvarig på Heda.

LÅSSTAVAR I GLASFIBER

Keystone är världens mest sålda låssystem för betongelement och används inte bara till murar, utan även stora väg- och broprojekt, där det ställs höga krav på hållfasthet. Systemet
innebär enkelt uttryckt att stenblocken hålls på plats med hjälp av låsstavar i glasfiber. Glasfiberstavarna är lätta, starka och tåliga. De rostar och ruttnar aldrig, utan håller minst lika länge som muren.

– Glasfiberstaven låser visserligen fast mot den sten som ligger ovanpå. Men eftersom stenarna i en mur läggs med en halv stens förskjutning blir det även en låsning i sidled, förklarar Klas Rubenson. Varje sten är försedd med dubbla hål för glasfiberstavarna, vilket gör det möjligt att justera murens lutning genom att välja hål. Alla stenar har dessutom kortare bakkant än framkant för att man ska kunna bygga svängda murar eller murar med 90 graders vinkel.

Några specialverktyg eller något murbruk behövs heller inte. Det enda som krävs är att stenarna lyfts på plats ovanpå varandra – ungefär på samma sätt som man bygger lego. Tekniken kommer bäst till sin rätt i stödmurar, där det krävs en stabil konstruktion för att kunna hålla emot det kraftiga trycket från fyllnadsmassorna på ena sidan av muren. – Tekniken ger stor flexibilitet och möjlighet att bygga stödmurar från ett par skift upp till ett par, tre meter, konstaterar Klas Rubenson.

Men för att stödmuren ska bli riktigt stabil och inte riskera att välta krävs alltid en rejäl förankring i marken. Heda har därför tagit fram ett speciellt jordarmeringsnät som muren byggs på. Tumregeln är att jordarmeringsnätet ska läggas minst vart tredje skift och vara lika långt som muren är hög. – Här kan vi hjälpa till med dimensioneringen, påpekar Klas Rubenson.

ÄVEN FRISTÅENDE MURAR

Vid sidan om stödmurarna, som finns i olika utföranden, har Heda även ett brett sortiment av fristående murar med en lika vacker, strukturerad yta på båda sidor.
– Det som många gör är att kröna sin stödmur med en fristående mur. Det ger ett trevligt intryck och ersätter det staket som i annat fall behövs som skydd på en hög stödmur, förklarar
Klas Rubenson.

Hur svårt är det att bygga en bra stödmur?
– Det gäller som alltid att tänka efter före. För de flesta proffs och avancerade hemmafixare ska det inte vara några problem. Det enda man bör tänka på är tyngden. Varje sten väger omkring 30 kilo, men är också försedd med ett större hålrum för att ge ett bättre grepp. Vid monteringen fylls hålrummet till sist med krossad makadam för att ge ytterligare stabilitet åt muren, säger Klas Rubenson.

Leave a Reply