Borgunda Bygghandel AB utökar till Skara

29 mars, 2021

Borgunda Koncernen har 2021-02-25 förvärvat Aqualine AB i Skara, VA och VVS grossist. 

Tillträdet har skett 2021-03-01, bolaget bedriver verksamhet på Erik Järnåkers gata i Skara, verksamheten kommer tillsvidare drivas under varumärket Aqualine med inrikning främst på att vara en fullsorterad grossist med lagerhållning inom VA/VVS.

”Med Aqualine som en del av koncernen kommer vi fortsätta att utveckla produktportföljen för att bli en mer komplett leverantör för proffsmarknaden i Skaraborg.”, säger Hans Johansson VD/Ägare.

Förvärvet är en del i Borgundas långsiktiga strategi att utveckla samt upprätthålla positionen som Skaraborgs  marknadsledande bygghandel och förbli proffsbyggarens förstahandsval.

”Vi på Aqua Line Pipe Systems AB är väldigt nöjda med att ha hittat en betydande aktör i Skaraborgsregionen som vill fortsätta och utveckla den satsning på VA marknaden som vi startade för fem år sedan. Vi ser en perfekt mix av lokal närvaro  och unik branschkunskap i och med Borgundas Bygghandels förvärv av vår tidigare filial i Skara. Att finnas på plats på ytterligare 5 platser i regionen bidrar till en större lokal närvaro och kommer att innebära att såväl konsumenter som företagskunder kommer att gagnas av förvärvet”, säger Bernt Bodin, VD på Aqualine Systems AB

– ”Vi välkomnar Borgunda till Skara och ser mycket positivt till förvärvet av ett redan etablerad verksamhet här i Skara, Aqua Line Pipe Systems AB. På det här sättet stärks Skaras näringsliv ytterligare både genom en nyetablering och ett förvärv”, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg Skara kommun

Borgunda har även ingått ett köpeavtal om ca 15 000 kvm verksamhetsmark vid Skara kommuns expansionsområde ’Bernstorp verksamhetspark’ för att uppföra en fullsorterad bygghandel.

-”Borgunda avser att ingå ett köpeavtal om ca 15 000 kvm verksamhetsmark vid Skara kommuns expansionsområde ’Bernstorp verksamhetspark’. Borgundas etablering är viktig för Skara och vi är övertygade om att deras satsning skapar många goda effekter för Skara”, säger Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör Skara kommun.

Borgunda Bygghandel AB är idag etablerade på följande orter: Borgunda, Tidaholm, Falköping, Vinninga/Lidköping, Mariestad, Marbodal Center i Tidaholm, Skövde, Tibro samt nyförvärven i Vara och Skara.

Frågor hänvisas till VD Hans Johansson,
0500 – 44 54 80 alt. [email protected]

Posted in Expansion

Kontakta oss