Torrt bygge ger sunda hus

25 november, 2023

Många hustillverkare drabbas hårt av minskad efterfrågan. Även hos Skövdevillan märks lågkonjunkturen, om än i mindre grad än för de flesta. Än så länge är orderböckerna fyllda och personalstyrkan är intakt. Och undan går det när de bygger de prefabricerade trähusen i Borgunda.

Många förstagångsköpare känner bara till nollräntemiljön och varken kan eller vågar belåna sig maximalt. Men vi bygger ju premiumhus, som oftast köps av en lite annan kundkrets som har lite större marginaler och klarar av att satsa på ett husbygge även i nedgång. Det tror jag är anledningen till att vi har lyckats undvika uppsägningar och kanske till och med behöver nyanställa så småningom, säger Christian Grane, VD på Skövdevillan.

Under optimala förhållanden

Ett bärande element (om vitsen ursäktas) i Skövdevillans koncept är att husens beståndsdelar byggs som monteringsfärdiga block i BSV Produktions fabrik i Borgunda. Det medför stora fördelar för husköparna, säger Henrik Grane, Fabrikschef på BSV Produktion.

– Det avgörande är att vi bygger under optimala och torra förhållanden. Tack vare den höga prefabriceringsgraden går också montaget på plats otroligt snabbt – huset kommer upp och blir tätt på en enda arbetsdag. Vi slipper problem med fukt och mögel, vilket betyder mycket för kvaliteten på lång sikt.

I fabriken byggs väggelementen kompletta med ytterpanel och fönster installerade. Viss el installeras också, till ytterbelysning och annat som skulle kunna påverka väggarnas tätskikt.

Förutsättningar för friska hus

Metoden innebär förstås också stora fördelar när det gäller arbetsmiljön – vilket i sin tur också gynnar husens kvalitet. All träråvara kommer dessutom färdigkapad i exakta dimensioner från Borgunda Produktions sågverk strax intill.

– Vårt system med prefabricering och torrt bygge inomhus sparar också en hel del väntetid, då stommen inte behöver stå och torka i veckor. Vi skapar helt enkelt bästa möjliga förutsättningar för ett friskt och långlivat hus, säger Henrik Grane.

Från moduler till tät stomme på en dag

Hur går det till när Skövdevillans medarbetare reser en tät husstomme på bara en eller – i värsta fall – två dagar? Martin Lundberg, projektledare på Skövdevillan, berättar:

“Leveransdagen bestäms i förväg, men ser det ut att bli riktigt ruskväder skjuter vi oftast på den. Dagen innan tar vi emot material till första våningen och sätter styrsyllen på plats.

Tidigt på leveransdagens morgon lastar vi av uppemot ett dussin väggelement som monteras med justeringsstag så att allt hamnar i lod. Första våningen kan ta upp till två timmar, beroende på hur komplicerat huset är. 

Sedan monteras bärande innerväggar och bjälklagskassetter, innan processen börjar om igen med andra planet. Då sätter vi gavelspetsarna och får dem i lod, därefter är det dags för takstolar, råspont, papp och takläkt – sedan är det i princip tätt

Eventuellt blir det lite efterarbeten, men oftast är vi klara när den första arbetsdagen är slut.

Den totala byggtiden är normalt 22 arbetsveckor. När det återstår en vecka görs en genomgång med kund, besiktningsman och hantverkare så att allt är redo för en slutbesiktning utan anmärkningar.

NYA TOMTER I STÖPEN

Skövde kommun planerar för ett större antal nya villatomter i Stöpen. Sex av dem finns tillgängliga sedan början av året och på dessa planerar Skövdevillan att bygga souterränghus i två olika varianter.

Gröna villan och Röda villan har en boarea på 167 m3 med naturnära färgsättning och materialval. Båda får traditionell träpanel kombinerad med modern fönstersättning och detaljer. Fasaderna målas i falurött respektive mörkgrönt.

Vill du veta mer om villorna, priser och det utmärkta läget i Stöpen – se skovdevillan.se eller kontakta Fredrik Cronberg på Skövdevillan, telefon 0500-43 40 17.

Posted in BSV ProduktionTaggar:

Kontakta oss