Mellanstruken Panel

Mellanstruket är ett modernt koncept som går ut på att fasadpanel och foderbrädor industrimålas två gånger med täckfärg under kontrollerade betingelser. Endast en strykning behöver målas på plats.

De två industrimålade färgskikten som påförs panel- och foderbräder i jämn och varm temperatur säkerställer optimal kvalitet och väderbeständighet. Mellanstruken ytbehandling underlättar också vinterbyggandet.

Vid platsmålningen återstår en enda färdigstrykning och denna ska ske senast 12 månader efter uppsättningen.

Finns i kulörerna röd, grå och vit samt röd slamfärg (vid beställning kan valfri kulör väljas).

Rak klädsel

Ytterpanelbräda gran G4-2.

Dimensioner : 22×95, 22×120, 22×145, 22×170 samt 22×195 

Kulörer: röd, grå, vit och röd slamfärg, finns även som grundmålat och obehandlat. 

En finsågad framsida. En hyvlad baksida. Kanterna är rillade. Två rundade eller
fasade hörn, radie.

Se dinbygghandel.se för längder på din närmsta Borgunda anläggning.

 

Falsad spårpanel med fas

Falsad spårpanel med fasade kanter, gran.

Dimensioner : 22×120, 22×145

Kulörer: röd, grå och vit, finns även som grundmålat och obehandlat. 

En finsågad framsida. Tre hyvlade sidor. Faserna och falsen är rillad. Två rundade eller fasade hörn.

Se dinbygghandel.se för längder på din närmsta Borgunda anläggning.


Dubbelfasspont

Dubbelfasspont ,gran.

Dimensioner : 22×120, 22×145

Kulörer: röd och vit, finns även som grundmålat och obehandlat. 

En finsågad framsida. Tre hyvlade sidor. Faserna är rillade.

Se dinbygghandel.se för längder på din närmsta Borgunda anläggning.


Enkelfasspont

Enkelfasspont, gran.

Dimensioner : 22×120, 22×145

Kulörer: grå och vit, finns även som grundmålat och obehandlat. 

En finsågad framsida. Tre hyvlade sidor. Fasen är rillad. Ett rundat eller fasat hörn, radie 2 mm.

Se dinbygghandel.se för längder på din närmsta Borgunda anläggning.

 

Kontakta oss