Rätt byggmetoder förhindrar vatten- och fuktskador

Home / badrum / Rätt byggmetoder förhindrar vatten- och fuktskador
Rätt byggmetoder förhindrar vatten- och fuktskador

 

Vatten- och fuktskador i kök och badrum förorsakar varje år kostnader på flera miljarder kronor. Men med rätt underhåll och rätt byggmetoder går många skador att undvika.

-Efter 25 – 30 år är det hög tid att se över tätskiktet bakom kaklet eller plastmattan på väggen och golvet i badrummet, säger Dan Mejstedt, gruppchef och skadeinspektör på Länsförsäkringar Skaraborg.

Varje år inträffar cirka 100 000 fukt- och vattenskador i Sverige till en kostnad av över fem miljarder kronor, visar statistik från Länsförsäkringar.
– Ekonomiskt sett är fukt- och vattenskadorna är ett minst lika stort problem som brandskadorna, konstaterar Dan Mejstedt.
Problemen beror bland annat på att många gamla badrum inte klarar den belastning av fukt och vatten som de i dag utsätts för. Tidigare badade vi i badkar några gånger i veckan, medan vi i dag duschar så gott som dagligen.

-Det innebär att vatten kommer i direktkontakt med ytskikten i badrummen på ett helt annat sätt än tidigare samtidigt som många badrum saknar tillräckligt tätskikt, säger Dan Mejstedt.
En av de svaga punkterna i badrummet är just tätskiktet i väggar och golv.

Tätskiktet är den vattentäta fuktspärr som ska se till att ingen fukt tränger igenom.
Om ytskiktet består av kakel och klinkers krävs ett extra tätskikt, medan en plastmatta fungerar som både yt- och tätskikt. Oavsett material har tätskiktet en livslängd på maximalt 25 – 30 år.
-Kontrollera regelbundet kvaliteten på materialet. Om det känns mjukt kring rörgenomföringar och skruvhål eller om plastmattan börjar ”runda av” mellan golv och vägg kan det vara tecken på att materialet behöver bytas, säger Dan Mejstedt.

Men inte bara golv och väggar är ett problem – golvbrunnarna är en annan svag punkt i många badrum. Det kan till exempel vara gamla gjutjärnsbrunnar som rostar sönder eller klämringar som ska hålla fast tätskiktet mot golvbrunnen som lossnat.
Grundrådet till den som ska bygga ett vattentätt badrum är att arbetet utförs på ett så kallat fackmannamässigt sätt. Det innebär att arbetet ska göras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt enligt monteringsanvisningarna för samtliga material och produkter.

-Vi rekommenderar att man anlitar ett auktoriserat företag som följer branschreglerna. Om arbetet inte utförs fackmässigt riskerar man att få minskad försäkringsersättning eller ingen alls om olyckan skulle vara framme, förklarar Dan Mejstedt.
I kök är problemen med vattenskador inte lika vanliga som i badrum, men förekommer ändå. I köket används ungefär en tredjedel av det vatten som hushållet förbrukar och alla vattenanslutna hushållsmaskiner bör därför vara utrustade med en lättåtkomlig avstängningskran.
-Diskmaskinen ska ha en avstängningskran på vattenkranen eller ovansidan av bänkskivan. Men även kylskåpet med inbyggd ismaskin eller kaffemaskinen med fast vattenanslutning bör ha en kran så att vattentillförseln lätt kan brytas, säger Dan Mejstedt.
Ett gott råd är också att stänga av huvudkranen om man lämnar huset utan uppsikt mer än ett par, tre dagar.
-Numera finns det elektroniska vattenbrytare som kan kopplas till villalarmet och som på ett enkelt sätt stänger vattentillförseln när larmet aktiveras, förklarar Dan Mejstedt.

Bygg bort vattenskadorna!

• Välj ett godkänt foliesystem eller en godkänd plastmatta som tätskikt under kakel och klinker.
• Börja monteringen av plastmatta vid dörren i badrummet för att slippa stående skarvar på väggbeklädnaden.
• Läckage mellan golvbrunn och tätskikt är vanligt – se till att golvbrunnen monteras på rätt sätt.
• Undvik att göra hål i tätskiktet – limma istället för att skruva fast tvålkopp, duschstång och handdukshängare.
• Utrusta alla vattenanslutna hushållsmaskiner i köket med lättåtkomlig avstängningskran – glöm inte kylskåpet med inbyggd ismaskin eller kaffemaskinen med fast vattenanslutning.
• Se till att köksgolvet är vattentätt med plastmatta eller tätskikt.
• Placera plastskydd med uppvikta kanter under diskmaskin samt kyl och frys.

Leave a Reply