Isolering

Home / Isolering
Isolering

Sänk dina värmekostnader

Det finns flera olika sätt man kan spara på ekonomin genom att isolera vissa delar i hemmet som medför mindre värmeläckage.
Ta reda på om just ditt hus har rätt förutsättningar. Finns det utrymme för isolering och är det tekniskt möjligt?
Fundera över kostnader och möjligheter för olika åtgärder och hur du ska göra för att undvika fuktproblem.

Om du också tänker byta värmeanläggning är det en god idé att först åtgärda husets klimatskal (väggar, fönster, golv och tak). Eftersom värmebehovet minskar efter tilläggsisoleringen kan man sedan välja en värmeanläggning med mindre effekt.

Ta kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun om du är osäker på hur du ska gå tillväga. Fundera över hur åtgärden påverkar utseendet på ditt hus, dess värden och kvaliteter.

[one_half]

Tilläggsisolering av fasad

Det är lämpligt att tilläggsisolera fasaden om den ändå ska renoveras. Det kan till exempel vara dags för omfattande underhåll, eller så vill man ändra på husets karaktär eller återskapa dess ursprungliga utseende.

Den merkostnad och det merarbete som en tilläggsisolering medför lönar sig – genom minskade uppvärmningskostnader. Ju tjockare tilläggsisoleringen är desto större blir energi­besparingen, men tänk på att alltför tjock isolering kan medföra en del problem.

Monteringen kan bli komplicerad, till exempel vid fönster, dörrar och takanslutningar, och utseendet kan förändras på ett ofördelaktigt sätt.

[/one_half][one_half_last]

Tilläggsisolering av vindsbjälklag

Kallvinden utgör ofta den största enhetliga ytan i en byggnad, och merparten av den värme som försvinner ut via klimatskärmen försöker tränga ut genom taket.

För att maximera energieffektiviteten bör man börja med att kontrollera om vinden behöver tilläggsisoleras.
Kostnaden för tilläggsisolering på kallvinden består ofta endast av kostnaden för termisk isolering.

En effektiv isoleringstjocklek på kallvindar är till exempel minst dubbla väggtjockleken. För tilläggsisolering rekommenderar vi PAROC Lösull.
[/one_half_last]

Läs mer i artikeln Isolera – se om ditt hus inför vintern

Instruktioner/Tips

[one_fourth][/one_fourth][one_fourth][/one_fourth][one_fourth][/one_fourth][one_fourth_last][/one_fourth_last]

Våra Leverantörer